Project omschrijving

Aan boord van De Grote Jager: ontdekken van de anatomie van de vrede, het hart van conflicten opgelost!

Herken je dat? Met de beste bedoeling ga je een gesprek in, maar het lijkt wel of de ander je niet wil begrijpen. Bij iedere poging die je onderneemt om beter te gaan samenwerken, elkaar te begrijpen, een gesprek aan te gaan, lijkt die te stranden op een muur van onwil, wantrouwen en verwijten. Daar word je gefrustreerd van, omdat je je onterecht en onheus behandeld voelt. In teams en organisaties zie je dan ‘kampen’ ontstaan, het wij-zij denken viert hoogtij met alle gevolgen voor de samenwerking en resultaat van dien.

Wil je er met elkaar uitkomen dan is een dag samen op onze Lemsteraak de oplossing.

Na deze dag begrijp je beter hoe conflicten ontstaan en opgelost kunnen worden. Krijg je meer inzicht in jezelf, je eigen rol in het conflict én meer begrip voor de ander. En krijg je concrete handvatten om de noodzakelijke samenwerkingsprocessen opbouwend vorm te geven.

Op De Grote Jager besteden we aandacht aan het hart van conflicten.

Op een krachtige, positieve en plezierige manier, in de buitenlucht dus uit de eigen context! Met veel fysieke ervaring, want ervaring zorgt ervoor dat het beklijft.

Een goede start voor werken vanuit vrede in je hart, constructief en met elkaar. Het creëert de basis voor aanspreken en uitspreken, voor meer werkplezier en respect voor elkaar.

Hoe ziet zo’n dag eruit?

  • We starten de dag met koffie en koek aan boord.
  • We nemen de tijd om kennis te maken met schipper, matroos en begeleiders.
  • Dan gaan we gedurende een uurtje met elkaar de theoretische kaders van conflicten verkennen en begrijpen.
  • Vervolgens ga je zelf aan het werk, verdeelt de taken, komt elkaar tegen onder lastige situaties, onder druk. En in plezier en samen ontdekken. En letterlijk op een klein oppervlak. Gezamenlijk resultaat is een must, maar geen vanzelfsprekendheid. Als de zeilomstandigheden dat toelaten, leggen we het zeilwerk stil om uit te stallen wat er gebeurt, wie-wat-waarom-hoe, wat de impact is en hoe dat beter zou kunnen.
  • We eindigen de dag, terug in de haven, met een mooie BBQ aan boord of een goed diner aan de wal.

We gebruiken de principes van het Arbinger Institute zoals beschreven in De Box en The Anatomy of Peace. We kijken naar de mechanismen die ons beïnvloeden in beelden die we van de ander hebben. En het effect daarvan op de situatie en de ander. We zoeken handvatten om dat proces te keren.

Voor wie geschikt?

Voor iedereen: individuen, teams, privé en zakelijk. Deze patronen spelen namelijk in iedere leefwereld. En uiteraard voor teams waar gestreefd wordt naar meer, betere en bevredigender samenwerking. Ervaring leert dat ook éénzijdig gewerkt kan worden. Dus met groepen of teams die worden geconfronteerd met onwillige derden. De nadruk ligt dan op de eigen rol en de wijze waarop patronen doorbroken kunnen worden.

Wie begeleidt deze dag?

De begeleiding is in principe in handen van Chiel en Paul, in nauwe samenwerking met schipper Sacha (zie elders op deze site). Ook is het mogelijk een interne begeleider ‘mee te nemen’. Zo kunnen wij kennis en ervaring verder brengen en borgen.

Vraag meteen een offerte aan: